Olika typer av dagis

Att välja dagis är inte så enkelt. Det känns för de flesta föräldrar jobbigt att lämna bort det finaste man har på dagarna, men det brukar för det mesta gå alldeles utmärkt och vara utvecklande och roligt för barnen på dagis. Men hur ska man välja?

Ett första steg är att undersöka de dagis, eller förskolor som är den korrekta termen, som ligger i närheten av hemmet. Man kan besöka dessa och även ta reda på vad andra föräldrar har tyckt om de olika förskolorna. Förutom dessa grundläggande urvalskriterier kan man också fundera på vilken typ av förskola man önskar till sitt barn.

Ur och skur

En inriktning på förskola är ur och skur, som drivs i samarbete med friluftsfrämjande. I denna typ av förskolor fokuserar man mycket på utevistelse och utelek samt gör utflykter till skog och annan natur för att lära sig om naturen och att ta hand om miljön. Detta är troligtvis tilltalande för de flesta föräldrar och barn men kan kräva lite extra i form av matsäck, ryggsäck och extra mycket varma och vädertåliga kläder.

Föräldrakooperativ

En del dagis drivs av föräldrarna själva. Detta leder till en väldigt familjär stämning och att man kan påverka hur verksamheten drivs i stor utsträckning. Föräldrakooperativ brukar också vara mer småskaliga än stora kommunalt drivna förskolor då det kan gå uppåt 80-100 barn på samma förskola. Nackdelarna är att ett föräldrakooperativ kräver mycket engagemang av föräldrarna som ibland kan behöva vikariera på förskolan när det inte finns personal.

Montessori och andra specialpedagogiker

Det finns även många andra inriktningar på förskolor som t. ex. Montessori, Waldorf och andra specialpedagogiker. Är man intresserad av denna typ av pedagogik så kan man välja en specialförskola till barnet.

Syskonavdelningar eller uppdelat

Har man flera barn, eller har tänkt skaffa, kan man också fundera på om man vill välja en förskola med blandade avdelningar, s.k. syskonavdelningar där det går barn i åldrar från 1 till 6 år, eller mer uppdelat då småbarnen går för sig själva i början. Vad man ska välja beror lite på hur ens barn är och det vet föräldrarna bäst själva.